logo

Wakkere Makker

hondenservice Voorschoten

06 8353 7474
marijke@wakkeremakker.nl

THERAPIE VOOR HONDEN

Behandelingen die ik voor uw hond(en) bied zijn o.a.:

  • het transformeren van onzekerheid, angst, frustratie, depressie en/of agressie, naar een algemeen stabiele, gezonde, dus positieve gemoedstoestand
  • de aanpassing van uw hond(en) op (on)bekende soortgenoten, andere diersoorten, mensen, verkeer, nieuwe leefomgeving, in en buiten huis, plotselinge geluiden
  • het oplossen van (leeftijd)ontwikkelingsproblemen
  • het aanpassen van en voor uw hond(en) met een fysieke beperking of aandoening op een volwaardig, prettig leven
  • het psychisch herstel van trauma
  • het realiseren of herstellen van gezonde relatie(s) tussen hond en eigena(a)r(en)/ gezinsleden of honden onderling binnen een gezin
  • het opheffen van onderstimulatie dan wel overprikkeling van individuele, natuurlijke (hondse) behoeften
  • het oplossen van alle gedragsproblemen, die voortkomen uit bovengenoemde problematiek

Hoewel ik als hondengedragstherapeut ben opgeleid, is hondengedragstherapie mijns inziens een inmiddels verouderde term. Mijn benadering en behandeling van honden is namelijk breder dan het oplossen van zogenoemd probleemgedrag. Alle hondengedrag, dus ook probleemgedrag, is de waarneembare uitkomst van een geheel aan interne en externe factoren, die dit gedrag veroorzaken, zoals: achtergrondgeschiedenis, (schokkende) ervaringen, mate van aanpassing op de omgeving, raskenmerken, genetische factoren, medische factoren (als pijn, jeuk, aandoeningen), leeftijdontwikkeling, leerervaringen, de band met de eigena(a)r(en) en de begeleiding van de eigena(a)r(en).
Onderzoek is gericht op hoe de hond zich voelt, begeleid wordt én zich gedraagt (lees: zich in zijn leven staande houdt). Behandeling bestaat onder andere uit praktische aanpassingen thuis, praktische sturing buiten, omgangsregels en (basis)training op basis van samenwerken tussen u en uw hond(en). Voor het leven van en met uw hond(en), zijn gevoelens van veiligheid, controle, autonomie en het bieden van een zekere mate van voorspelbaarheid, essentieel. Deze waarden vormen de rode draad van de behandeling. Behandeling van uw hond(en) gebeurt dus vanuit hun éigen waarden, persoonlijke en natuurlijke behoeften én hun intrinsieke motivatie. Dit vergt áltijd begrip, kennis, inzicht én verander(en)d gedrag van ú.
De nodige vervolgondersteuning bied ik persoonlijk, indien gewenst. Deze vindt plaats in de vorm van individuele trainingen. De trainingen vinden plaats in de leefomgeving van uw hond(en); losloopgebieden, huis en directe huisomgeving, oftewel "real-life". Dit is waar u de gegeven adviezen, handvatten en oefeningen zult gaan (leren) toepassen. Mijn doel van de begeleiding is, u zo snel mogelijk zélfstandig en zélfverzekerd, de juiste sturing te laten geven aan uw hond(en).
Op uw verzoek kan ook nabehandeling plaats vinden. Vóór, tijdens of na behandeling verwijs ik indien nodig en/of gewenst, door. Ik werk o.a. samen met Martin Gaus Hondenscholen (Katwijk en Zoetermeer) en gediplomeerde en ervaren instructeurs. Indien nodig betrekken we uw dierenarts of een dierenarts die gespecialiseerd is in hondengedrag.